Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  • Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
  • Thủ tướng Chính phủ
  • 12/07/2018
  • Quyết định
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số:
Luật
Ban hành: 12/07/2018
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 15/06/2018
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 14/06/2018
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018