V/v Thẩm định , thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ, phiếu đăng kí dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng
  • V/v Thẩm định , thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ, phiếu đăng kí dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng
  • 507/SNV-CCVC
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 13/05/2019
  • Công văn
  • Công chức viên chức
  • Tải về (327 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019