Tìm thấy: 1310 kết quả
Trích yếu
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Mã số: 995/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 10/07/2020
Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ
Mã số: 960/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 07/07/2020
Danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên Giáo viên THPT hạng II
Mã số: Ban hành kèm theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 06/7/2020
Danh sách
Ban hành: 06/07/2020
Dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã
Mã số:
Dự thảo
Ban hành: 15/06/2020
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Mã số: 816/QĐ-TTg
Quyết định
Ban hành: 11/06/2020
Thông báo Điều chỉnh Chỉ số cải cách hành chính năm 2019
Mã số: 100/TB-UBND
Thông báo
Ban hành: 05/06/2020
Phụ Lục 4 Chỉ số thành phần cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2019
Mã số: Kèm Thông báo 100/TB-UBND
Danh sách
Ban hành: 05/06/2020
Phụ lục 02 chỉ số CCHC năm 2019 các Sở, ban, ngành
Mã số: Kèm Thông báo số 100/TB-UBND
Thông báo
Ban hành: 05/06/2020
Báo cáo kết quả chỉ số CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 834/BC-SNV
Báo cáo
Ban hành: 05/06/2020
Nghị định 62/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
Mã số: 62/NĐ-CP
Nghị định
Ban hành: 01/06/2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10