Tìm thấy: 1088 kết quả
Trích yếu
Bản tin CCHC số 17 2017
Mã số: BantinCCHC so 17 2017
Thông báo
Ban hành: 11/05/2017
Bản tin CCHC số 16 2017
Mã số: BantinCCHC so 16 2017
Thông báo
Ban hành: 04/05/2017
Bản tin CCHC số 11 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 11 2017
Thông báo
Ban hành: 30/04/2017
Bản tin CCHC số 15 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 15 2017
Thông báo
Ban hành: 27/04/2017
Bản tin CCHC số 14 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 14 2017
Thông báo
Ban hành: 24/04/2017
Quyết định v/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2016
Mã số: 801/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 21/04/2017
Bản tin CCHC số 13 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so13 2017
Thông báo
Ban hành: 13/04/2017
Đề cương kế hoạch biên chế 2018
Mã số: 318/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 12/04/2017
Biểu mẫu Kế hoạch biên chế 2018
Mã số: 318/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 12/04/2017
Về việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến
Mã số: 369/SNV-TĐKT
Công văn
Ban hành: 07/04/2017
Bản tin CCHC số 12 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so12 2017
Thông báo
Ban hành: 06/04/2017
Bản tin CCHC số 10 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so10 2017
Thông báo
Ban hành: 23/03/2017
Bản tin CCHC số 09 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so09 2017
Thông báo
Ban hành: 16/03/2017
Bản tin CCHC số 08 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 07 2017
Thông báo
Ban hành: 09/03/2017