Tìm thấy: 1067 kết quả
Trích yếu
Bản tin CCHC số 09 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so09 2017
Thông báo
Ban hành: 16/03/2017
Bản tin CCHC số 08 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so 07 2017
Thông báo
Ban hành: 09/03/2017
Bản tin CCHC số 07 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 07 2017
Thông báo
Ban hành: 02/03/2017
Về việc báo cáo công tác CCHC và Chỉ số CCHC
Mã số: 250/SNV-CCHC
Công văn
Ban hành: 01/03/2017
Bản tin CCHC số 06 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so06 2017
Thông báo
Ban hành: 23/02/2017
Thông báo lịch kiểm tra công tác CCHC năm 2017
Mã số: 222/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 22/02/2017
Bản tin CCHC số 05 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so05 2017
Thông báo
Ban hành: 16/02/2017
Bản tin CCHC số 04 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so 042017
Thông báo
Ban hành: 09/02/2017
V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức xã 2017
Mã số: 174/SNV-XDCQ
Công văn
Ban hành: 09/02/2017
Chỉ số CCHC năm 2016 dùng cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
Mã số: Mẫu Chỉ số CCHC 2016
Biểu mẫu
Ban hành: 06/02/2017
Bản tin CCHC số 03 năm 2017
Mã số: Bantin CCHC so3 2017
Thông báo
Ban hành: 25/01/2017
Bản tin CCHC số 02 năm 2017
Mã số: BantinCCHC so02 2017
Thông báo
Ban hành: 12/01/2017