Tìm thấy: 1290 kết quả
Trích yếu
Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 20/02/2020
Kết quả mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019
Mã số:
Báo cáo
Ban hành: 31/01/2020
Quyết định công khai dự toán năm 2020
Mã số: QĐ 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Công khai ngân sách quý IV và năm 2019
Mã số: 113/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 20/01/2020
Quyết định về việc tặng thưởng Huy chương Kháng chiến
Mã số: 40/QĐ-CTN
Quyết định
Ban hành: 08/01/2020
Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Mã số: 885/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định năm 2020
Mã số: 141/KH-IBND
Kế hoạch
Ban hành: 31/12/2019
Bộ Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 30/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10