image banner
  image advertisementimage advertisementimage advertisement
anh tin bai

Ngày 18/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2024.

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11424/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 19/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:88
21392/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:123
31392/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 14/06/2024
Lượt xem:122
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1843/SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 29/03/2024
Ngày kết thúc: 29/04/2024
Lượt xem:541
2
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:443
3
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 19/04/2024
Lượt xem:513
42753/SNV-TCBM
Ngày bắt đầu: 31/10/2023
Ngày kết thúc: 30/11/2023
Lượt xem:3340
52494/SNV-XDCQ
Ngày bắt đầu: 27/09/2023
Ngày kết thúc: 27/10/2023
Lượt xem:2202
6
Ngày bắt đầu: 26/09/2023
Ngày kết thúc: 26/10/2023
Lượt xem:1682
72516/SNV-BTG
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 20/10/2023
Lượt xem:1523
8
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:1620
9..../2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 26/07/2023
Ngày kết thúc: 26/08/2023
Lượt xem:1908
10 /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 14/08/2023
Lượt xem:1963
11……/2023/NĐ-CP
Ngày bắt đầu: 22/02/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:2406
12Luật số: ……/2023/QH15
Ngày bắt đầu: 02/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:1685
13 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/11/2022
Ngày kết thúc: 12/12/2022
Lượt xem:1604
141325/SNV-VTLT
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:1761
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
Mã QR CODE ZALO - SỞ NỘI VỤ
anh tin bai
1. Mở ứng dụng Zalo
2. Scan/quét mã Qr code
3. Nhấn quan tâm hoặc theo dõi
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT DỊCH VỤ HCC
KẾT QUẢ TRAO ĐỔI VĂN BẢN
Thông kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1