image banner
Tổng số: 484
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
216/UBND-VP6 15/04/2024 V/v giải thể Phòng Y tế và sáp nhập 02 Trung tâm thuộc UBND huyện Nam Trực và Giao Thuỷ
Lượt xem: 19
Tải về
29/NQ-HĐND 09/04/2024 Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 15
Tải về
38/NQ-CP 02/04/2024 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2027 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 40
Tải về
156/SNV-TCBM 17/01/2024 V/v tổ chức xét thăng hạng viên chức 2024
Lượt xem: 343
Tải về
175/SNV-TCBM 17/01/2024 V/v xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 238
Tải về
77/SNV-XDCQ 09/01/2024 Tài liệu phục vụ tổ chức lấy ý kiến cử tri thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 144
Tải về
64/BNV-CCVC 05/01/2024 Xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 166
Tải về
7583/BNV-TCBC 23/12/2023 Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Lượt xem: 73
Tải về
7583/BNV-TCBC 23/12/2023 Công văn số 7583/BNV-TCBC ngày 23/12/2023 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Lượt xem: 1158
Tải về
3463/SNV-VTLT 22/12/2023 Về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về
12345678910...