image banner
Tổng số: 785
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
745/QĐ-UBND 12/04/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 32
Tải về
746/QĐ-UBND 12/04/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 26
Tải về
733/QĐ-UBND 11/04/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Nội vụ
Lượt xem: 29
Tải về
717/QĐ-UBND 11/04/2024 Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 48
Tải về
715/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 24
Tải về
684/QĐ-UBND 08/04/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về
633/QĐ-UBND 02/04/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 7
Tải về
213/QĐ-BNV 29/03/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Lượt xem: 23
Tải về
611/QĐ-UBND 29/03/2024 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Công thương
Lượt xem: 5
Tải về
598/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định v/v phê duyệt Khung danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Trung tâm Y tế cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 8
Tải về
12345678910...