image banner
Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 429
Tải về
28/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Lượt xem: 43
Tải về
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 27
Tải về
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 98
Tải về
85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Lượt xem: 113
Tải về
5/VBHN-BNV 13/10/2023 Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 1462
Tải về
73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Lượt xem: 200
Tải về
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 323
Tải về
Nghị định số 61/2023/NĐ-CP 16/08/2023 Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Lượt xem: 381
Tải về
Số 59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 101
Tải về
12345678