image banner
Tổng số: 260
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2024/TT-TTCP 20/03/2024 Thông tư số 02/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
Lượt xem: 24
Tải về
1/2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ: Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 86
Tải về
01/2024/TT-TTCP 20/01/2024 Thông tư 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Lượt xem: 20
Tải về
27/2023/TT-BYT 29/12/2023 Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản
Lượt xem: 125
Tải về
17/2023/TT-BNV 29/11/2023 Thông tư Ban hành Nội quy và Quy chê tô chức kiêm định chât lượng đâu vào công chức
Lượt xem: 133
Tải về
16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Lượt xem: 278
Tải về
19/2023/TT-BYT 06/11/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.
Lượt xem: 243
Tải về
01/2023/TT-TTCP 01/11/2023 Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
Lượt xem: 343
Tải về
15/2023/TT-BNV 15/10/2023 Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ
Lượt xem: 176
Tải về
08/2023/TT-BXD 03/10/2023 Thông tư số 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng
Lượt xem: 170
Tải về
12345678910...