image banner
Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
Lượt xem: 111
Tải về
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật
Lượt xem: 94
Tải về
08/2016/TTLT-BTP-BNV 23/06/2016 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
Lượt xem: 88
Tải về
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Lượt xem: 86
Tải về
08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/04/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
Lượt xem: 95
Tải về
11/2016/TTLT-BTTT-BNV 07/04/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 100
Tải về
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV 11/01/2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Lượt xem: 105
Tải về
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa
Lượt xem: 80
Tải về
10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
Lượt xem: 75
Tải về
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn
Lượt xem: 89
Tải về
12345