image banner
Tổng số: 114
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
HD số 2124/HD-SNV 18/08/2023 HƯỚNG DẪN Một số nội dung trong tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 463
Tải về
4099/HD-BNV 29/07/2023 Hướng dẫn số 4099/HD-BNV ngày 29/7/2023 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 179
Tải về
1253/HD-SNV 19/05/2023 HƯỚNG DẪN V/v phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 156
Tải về
1116/HD-SNV 09/05/2023 HƯỚNG DẪN V/v xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 111
Tải về
2698/HD-SNV 26/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 103/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 126
Tải về
2698/HD-SNV 26/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 103/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 113
Tải về
2269/HD-SNV 03/11/2022 HƯỚNG DẪN Về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
Lượt xem: 101
Tải về
2213/HD-SNV 27/10/2022 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 89
Tải về
2213/HD-SNV 27/10/2022 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về
2213/HD-SNV 27/10/2022 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 124
Tải về
12345678910...