image banner
Tổng số: 154
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36/KH-CTĐĐBSH 22/05/2024 Kế hoạch Hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về
1327/KH-SNV 10/05/2024 Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên năm 2024
Lượt xem: 72
Tải về
68/KH-UBND 23/04/2024 Kế hoạch về việc tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện trở lên
Lượt xem: 230
Tải về
45/KH-UBND 22/03/2024 Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về
46/KH-UBND 22/03/2024 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về
25/KH-UBND 05/02/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 134
Tải về
24/KH-UBND 05/02/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 122
Tải về
69/QĐ-BNV 01/02/2024 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
Lượt xem: 168
Tải về
291/KH-SNV 30/01/2024 Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024 Sở Nội vụ
Lượt xem: 50
Tải về
281/KH-SNV 29/01/2024 Công bố tài liệu lưu trữ năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về
12345678910...