image banner
Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 112/KH-UBND 15/08/2023 Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 137
Tải về
48/KH-TCTTKĐA 28/07/2023 Kế hoạch triển khai Mô hình điểm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 116
Tải về
70/KH-UBND 17/04/2023 Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định” giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 66
Tải về
58/KH-UBND 04/04/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
01/KH-HĐTĐKT 24/02/2023 Công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh năm 2023
Lượt xem: 104
Tải về
29/KH-UBND 20/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Lượt xem: 185
Tải về
27/KH-UBND 13/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về
273/KH-SNV 07/02/2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về
272/KH-SNV 07/02/2023 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023
Lượt xem: 97
Tải về
158/KH-UBND 30/12/2022 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về
12345678910...