image banner
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/2022/QH15 15/12/2022 LUẬT THANH TRA
Lượt xem: 82
Tải về
07/2022/QH15 16/06/2022 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Lượt xem: 77
Tải về
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua khen thưởng
Lượt xem: 110
Tải về
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh
Lượt xem: 95
Tải về
04/2022/QH15 14/06/2022 LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
Lượt xem: 92
Tải về
57/2020/QH14 01/01/2021 Luật Thanh niên
Lượt xem: 71
Tải về
48/2019/QH14 01/07/2020 Luật Dân quân tự vệ
Lượt xem: 124
Tải về
52/2019/QH14 01/07/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lượt xem: 99
Tải về
52/2019/QH14 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Lượt xem: 103
Tải về
52/2019/QH14 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Lượt xem: 121
Tải về
123