image banner
Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1155/QĐ-SNV 16/04/2024 Về việc điều động công chức (bà Mai Ngọc Anh, phòng CCVC)
Lượt xem: 39
Tải về
1088/QĐ-SNV 09/04/2024 Quyết định điều động công chức (bà Lê Thị Hà)
Lượt xem: 137
Tải về
583/KH-SNV 20/03/2024 Kế hoạch luân chuyển công chức năm 2024 Sở Nội vụ
Lượt xem: 289
Tải về
580/QĐ-SNV 20/03/2024 Quyết định bổ nhiệm lại công chức (bà Hiền Ban Tôn giáo)
Lượt xem: 173
Tải về
582/QĐ-SNV 20/03/2024 QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức (ông Nguyễn Duy Hưng CCVC)
Lượt xem: 159
Tải về
527/KH-SNV 13/03/2024 Về việc kiện toàn hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ
Lượt xem: 145
Tải về
291/KH-SNV 30/01/2024 Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024 Sở Nội vụ
Lượt xem: 62
Tải về
3543/QĐ-SNV 29/12/2023 Quyết định số 3543/QĐ-SNV ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ v/v khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 59
Tải về
3538/QĐ-SNV 29/12/2023 Quyết định tạm phân bổ biên chế công chức quản lý hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 của Sở Nội vụ
Lượt xem: 56
Tải về
2540/QĐ-UBND 19/12/2023 V/v bổ nhiệmngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nângngạch công chức lên Chuyên viên chính năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về
123456