image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1154/TB-SNV 15/04/2024 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về
461/KH-SNV 04/03/2024 Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 Sở Nội vụ
Lượt xem: 99
Tải về
86/BC-SNV 11/01/2024 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về
43/TB-SNV 05/01/2024 Thông báo số 43/TB-SNV ngày 05/01/2024 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về
3524/QĐ-SNV 28/12/2023 Quyết định số 3524/QĐ-SNV ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
Lượt xem: 37
Tải về
3294/QĐ-SNV 08/12/2023 Quyết định số 3294/QĐ-SNV ngày 08/12/2023 về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 202
Lượt xem: 110
Tải về
3052/QĐ-SNV 27/11/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 22 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ
Lượt xem: 10
Tải về
2769/QĐ-SNV 01/11/2023 Quyết định giao nhiệm vụ thủ quỹ cơ quan (Lê Thị Hà)
Lượt xem: 10
Tải về
2758/QĐ-SNV 31/10/2023 Quyết định số 2758/QĐ-SNV ngày 31/10/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 403
Tải về
2617/TB-SNV 13/10/2023 Thông báo số 2617/TB-SNV ngày 13/10/2023 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 174
Tải về
12