image banner
Tổng số: 621
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1088/QĐ-SNV 09/04/2024 Quyết định điều động công chức (bà Lê Thị Hà)
Lượt xem: 69
Tải về
38/NQ-CP 02/04/2024 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2027 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 40
Tải về
613/QĐ-SNV 22/03/2024 Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030 các chức danh lãnh đạo phòng, ban, trung tâm thuộc Sở năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về
554/QĐ-UBND 22/03/2024 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Lượt xem: 56
Tải về
583/KH-SNV 20/03/2024 Kế hoạch luân chuyển công chức năm 2024 Sở Nội vụ
Lượt xem: 223
Tải về
580/QĐ-SNV 20/03/2024 Quyết định bổ nhiệm lại công chức (bà Hiền Ban Tôn giáo)
Lượt xem: 126
Tải về
582/QĐ-SNV 20/03/2024 QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức (ông Nguyễn Duy Hưng CCVC)
Lượt xem: 121
Tải về
527/KH-SNV 13/03/2024 Về việc kiện toàn hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ
Lượt xem: 107
Tải về
168/QĐ-BNV 12/03/2024 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2023/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2020/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2020 VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
Lượt xem: 96
Tải về
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 429
Tải về
12345678910...