image banner
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
118-QĐ/TW 22/08/2023 Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
Lượt xem: 314
Tải về
1110/QĐ-UBND 16/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 94
Tải về
1/2022/TT-BNV 16/01/2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-C
Lượt xem: 99
Tải về
1145/QĐ-UBND 01/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Phúc Tâm An
Lượt xem: 125
Tải về
683/HD-SNV 06/05/2020 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ thừ thiện trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 64
Tải về
319/SNV-TCBC&TCPCP 09/03/2020 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Lượt xem: 106
Tải về
309-CV/BTGTU 24/02/2017 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20/4/1947-20/4/2017)
Lượt xem: 98
Tải về
Số: 1622/SNV-TCBCTL 11/12/2013 Số: 1622/SNV-TCBCTL V/v báo cáo công tác quản lý Hội, Quỹ trên địa bàn huyện, thành phố Nam Định theo mẫu của Bộ Nội vụ Nam Định, ngày 11 tháng 12 năm 2013
Lượt xem: 102
Tải về
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 Thông tư quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Lượt xem: 104
Tải về
720/BNV-CTTN 01/03/2013 V/v giải quyết chế độ đối với thanh niênxung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Lượt xem: 94
Tải về
12