image banner
Tổng số: 263
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Lượt xem: 143
Tải về
968/CĐ-TTg 16/10/2023 Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Lượt xem: 231
Tải về
757/QĐ-BNV 25/09/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 248
Tải về
1734/QĐ-UBND 06/09/2023 Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Nam Định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định lĩnh vực Nội vụ
Lượt xem: 306
Tải về
13/2023/TT-BNV 31/08/2023 Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 85
Tải về
933/QĐ-TTg 06/08/2023 Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về
1899/QĐ-SNV 31/07/2023 Quyết định số 1899/QĐ-SNV ngày 31/07/2023 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định" năm 2022
Lượt xem: 8
Tải về
48/KH-TCTTKĐA 28/07/2023 Kế hoạch triển khai Mô hình điểm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 186
Tải về
507/QĐ-BNV 13/07/2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 120
Tải về
1182/QĐ-SNV 15/05/2023 Về việc kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” của Sở Nội vụ
Lượt xem: 112
Tải về
12345678910...