image banner
Tổng số: 246
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
213/QĐ-BNV 29/03/2024 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Lượt xem: 23
Tải về
453/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 59
Tải về
28/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Lượt xem: 43
Tải về
453/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 5
Tải về
1/2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ: Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 86
Tải về
24/KH-UBND 05/02/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 104
Tải về
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 27
Tải về
1099/QĐ-BNV 31/12/2023 Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 56
Tải về
3543/QĐ-SNV 29/12/2023 Quyết định số 3543/QĐ-SNV ngày 29/12/2023 của Sở Nội vụ v/v khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về
15/2023/TT-BNV 15/10/2023 Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ
Lượt xem: 176
Tải về
12345678910...