image banner
Tổng số: 99
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/KH-UBND 23/01/2024 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về
3463/SNV-VTLT 22/12/2023 Về việc hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về
16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Lượt xem: 278
Tải về
35/2023/QĐ-UBND 29/09/2023 V/v ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 165
Tải về
1802/QĐ-SNV 20/07/2023 Quyết định số 1802/QĐ-SNV ngày 20/7/2023 của Sở Nội vụ ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Lượt xem: 76
Tải về
1983/BNV-VTLTNN 28/04/2023 V/v lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
Lượt xem: 79
Tải về
1/VBHN-BNV 30/03/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Lượt xem: 101
Tải về
71/QĐ-TTg 10/03/2023 Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn II
Lượt xem: 106
Tải về
1/2023/TT-BNV 09/03/2023 THÔNG TƯ Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Lượt xem: 93
Tải về
10/2022/TT-BNV 19/12/2022 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Lượt xem: 85
Tải về
12345678910