image banner
Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
58/KH-UBND 04/04/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 112
Tải về
29/KH-UBND 20/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Lượt xem: 241
Tải về
129 /KH-UBN 27/09/2022 Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định Giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 83
Tải về
111/KH-UBND 23/08/2022 Triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030
Lượt xem: 118
Tải về
01/CTPH-SNV-TĐTN 29/06/2022 Giữa Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 125
Tải về
415/SNV-BTĐKT 03/03/2022 V/v cung cấp biểu mẫu báo cáo thu nhập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên tỉnh Nam ĐỊnh năm 2022
Lượt xem: 68
Tải về
24/KH-UBND 24/02/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022
Lượt xem: 114
Tải về
64/NQ-HĐND 02/12/2021 Về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 130
Tải về
/NQ-HĐND(Dự thảo) 17/11/2021 (Dự thảo) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 101
Tải về
2456/QĐ-UBND 12/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 64
Tải về
1234