image banner
Tổng số: 209
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2880/QĐ-SNV 14/11/2023 Quyết định số 2880/QĐ-SNV ngày 14/11/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
2758/QĐ-SNV 31/10/2023 Quyết định số 2758/QĐ-SNV ngày 31/10/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 196
Tải về
2617/TB-SNV 13/10/2023 Thông báo số 2617/TB-SNV ngày 13/10/2023 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về
2328/TB-SNV 07/09/2023 Thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 6
Tải về
1747/QĐ-SNV 14/07/2023 Quyết định số 1747/QĐ-SNV ngày 14/7/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 117
Tải về
1750/TB-SNV 14/07/2023 Thông báo số 1750/TB-SNV ngày 14/7/2023 v/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 141
Tải về
1696/QĐ-SNV 10/07/2023 Quyết định số 1696/QĐ-SNV ngày 10/7/2023 về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 104
Tải về
9290898 06/07/2023 Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ủng hộ vào Quỹ Phòng, chống thiên tai
Lượt xem: 84
Tải về
1172/QĐ-SNV 14/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
5/2023/TT-BNV 03/05/2023 THÔNG TƯ Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 69
Tải về
12345678910...