image banner
Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 13 /TT-MTTW-BTT
Ngày ban hành 19/01/2021
Ngày hiệu lực 19/01/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Chính quyền
Người ký duyệt Trần Thanh Mẫn
Tài liệu đính kèm 11-Thong-tri-13-TT-MTTW-BTT-huong-dan-bau-cu-phat-hanh.19.1c4be.docx