image banner
Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Số ký hiệu văn bản 114-QĐ/TW
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt Trương Thị Mai
Tài liệu đính kèm quy-dinh-114-qd-tw-2023-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-can-bo.pdf