image banner
Nghị quyết ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 117/NQ-CP
Ngày ban hành 30/07/2023
Ngày hiệu lực 30/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Chính quyền
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu đính kèm 117-NQ-CP.pdf