image banner
Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
Số ký hiệu văn bản NQ số 27/2022/UBTVQH15
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Chính quyền
Người ký duyệt CTQH Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_27.2022.UBTVQH.pdf