image banner
Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
Số ký hiệu văn bản 99/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/08/2023
Ngày hiệu lực 29/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Chính quyền
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh
Tài liệu đính kèm 99_0001.pdf