image banner
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 69/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành TEST
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-69-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-159-2020-quan-ly-nguoi-giu-chuc-danh-chuc-vu.pdf