image banner
Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 71/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-71-2023-nd-cp-sua-nd-112-2020-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-ccvc.pdf