image banner
Thông tư số 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng
Số ký hiệu văn bản 08/2023/TT-BXD
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung Thông tư số 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh
Tài liệu đính kèm thong-tu-08-2023-tt-bxd-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac.pdf