image banner
Thông báo số 171/TB-SNV ngày 17/01/2024 v/v phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 171/TB-SNV
Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực 17/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo số 171/TB-SNV ngày 17/01/2024 v/v phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm Phan-cong-nhiem-vu-cac-lanh-dao-So-Noi-vu-nam-T-1-2024-trinh-ky-.pdf