image banner
V/v xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 175/SNV-TCBM
Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực 17/01/2024
Trích yếu nội dung V/v xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Người ký duyệt Giám đốc Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm CV-175_xay-dung-DA-VTVL_co-quan-hanh-chinh.pdf