image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành TEST
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt PCT Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-Thuc-hien-QD-2282-UBND-tinh-Nam-Dinh-Trinh-UB.pdf