image banner
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
Số ký hiệu văn bản 69/QĐ-BNV
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành TEST
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức
Người ký duyệt Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm QD-phe-duyet-KH-to-chuc-kiem-dinh-2024-BNV.pdf