image banner
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 Sở Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 461/KH-SNV
Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực 04/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 Sở Nội vụ
Hình thức văn bản Văn bản Công khai ngân sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm Kế hoạch mua sắm tài sản SNV 2024.pdf