image banner
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức Sở Nội vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 271/KH-SNV
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức Sở Nội vụ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm KH chuyển đổi vị trí công tác 2024 bản chuẩn (1).pdf
DS kèm theo Kế hoạch chuyển đổi VTCT.pdf