image banner
Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 745/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định v/v phê duyệt Danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực từng VTVL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Người ký duyệt Chủ tịch Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm QD_745_phe duyet VTVL_So Nong nghiep va PTNT_2024.pdf