image banner
Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương
Số ký hiệu văn bản 27/2024/TT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2024
Ngày hiệu lực 17/06/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm Thông tư-27-2024-TT-BTC về chuyển đổi vị trí công tác.pdf