image banner
Về việc triển khai xét duyệt, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến
Số ký hiệu văn bản 287/UBND-VP8
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc triển khai xét duyệt, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm CV về khen cống hiến.pdf