image banner
Thông báo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 06/TB-BCĐCCHC
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 14/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Triệu Đức Hạnh
Tài liệu đính kèm THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC THÁNG 4.2024.pdf