image banner
Danh sách các ý kiến góp ý

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Công văn số 478/UBND-VP8 ngày 06 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam định.
Tập tin tải về:
Cong-van-xin-y-kien.pdf
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1