image banner
Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc; cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, hội, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung văn bản dự thảo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1