image banner
Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung văn bản dự thảo Nghị quyết và Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị quyết  để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1