image banner
Tổng số: 2549
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1509/SNV-TĐKT 24/05/2024 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024
Lượt xem: 10
Tải về
1106/QĐ-UBND 24/05/2024 Về việc ban hành Danh mục cơsở dữ liệudùng chung tỉnh Nam Định
Lượt xem: 1
Tải về
36/KH-CTĐĐBSH 22/05/2024 Kế hoạch Hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2024
Lượt xem: 3
Tải về
2823/HD-BNV 21/05/2024 Hướng dẫn về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025
Lượt xem: 33
Tải về
56/2024/NĐ-CP 18/05/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Lượt xem: 5
Tải về
06/2024/TT-BYT 16/05/2024 Thông tư quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
Lượt xem: 156
Tải về
06/TB-BCĐCCHC 14/05/2024 Thông báo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Nam Định tháng 4 năm 2024
Lượt xem: 64
Tải về
287/UBND-VP8 13/05/2024 Về việc triển khai xét duyệt, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến
Lượt xem: 69
Tải về
05/2024/TT-BLĐTBXH 10/05/2024 Thông tư quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 88
Tải về
05/2024/TT-BLĐTBXH 10/05/2024 Thông tư quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 79
Tải về
12345678910...