image banner
Tổng số: 2319
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2406/QĐ-UBND 30/11/2023 Quyết định v/v chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý
Lượt xem: 21
Tải về
17/2023/TT-BNV 29/11/2023 Thông tư Ban hành Nội quy và Quy chê tô chức kiêm định chât lượng đâu vào công chức
Lượt xem: 10
Tải về
16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Quy định định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
Lượt xem: 166
Tải về
2880/QĐ-SNV 14/11/2023 Quyết định số 2880/QĐ-SNV ngày 14/11/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
19/2023/TT-BYT 06/11/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.
Lượt xem: 55
Tải về
01/2023/TT-TTCP 01/11/2023 Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
Lượt xem: 175
Tải về
2758/QĐ-SNV 31/10/2023 Quyết định số 2758/QĐ-SNV ngày 31/10/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023
Lượt xem: 196
Tải về
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Lượt xem: 56
Tải về
131-QĐ/TW 27/10/2023 Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lượt xem: 19
Tải về
838/QĐ-BNV 25/10/2023 Quyết định Ban hành Quy định kỹ thuật đối với thẻ cán bộ, công chức, viên chức điện tử
Lượt xem: 123
Tải về
12345678910...