Chỉ các trường hợp không khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQGVDC mới được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp DVC phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQGVDC để giải quyết TTHC, cung cấp DVC.

* Các phương thức khai thác thông tin cư trú của công dân:

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQGVDC hoặc qua Cổng DVC quốc gia (theo Hướng dẫn số 26/STTTT-C06 ngày 11/01/2023)

- Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID

- Sử dụng thiết bị đầu lọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD gắn chíp.

- Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

* Chỉ các trường hợp không khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQGVDC, công dân không có CCCD/CMND, thông báo số định danh cá nhân thì cán bộ tiếp công dân mới được yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp bản sao giấy Xác nhận thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC.

* Trường hợp công dân nộp hồ sơ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc công dân nộp hồ sơ trực tuyến mà do nguyên nhân khách quan chưa thể tiếp nhận, giải quyết ngay được (do đường truyền, hệ thống lỗi…) thì phải tiếp nhận, giải quyết bằng hình thức thủ công. Tuyệt đối không để công dân đi lại nhiều lần gây bức xúc, dư luận xấu.

Văn bản số 590/TCTTKĐA ngày 21/02/2023.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác