Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 141/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác