Những chú ý trong việc chấm điểm Cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Nam Định

Trong Hướng dẫn có các điểm đáng lưu ý sau:

- Thời gian mở phần phần mềm để tự chấm điểm cho các đơn vị là từ 01/12 đến 10/12/2021, sau ngày này phần mềm sẽ tự động khoá.

- Báo cáo chấm điểm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố gửi qua phần mềm Quản lý văn bản về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10/12/2021.

- Báo cáo chấm điểm của các xã, phường thuộc huyện, thành phố gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 20/12/2021.

Ngoài ra còn hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC; hướng dẫn việc nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm và về tài liệu kiểm chứng.

Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 2473

/Uploads/2021/11/44/26/CV hướng dẫn chấm 2021 v2-đã gộp.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác