Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn của Quyết định số 2540/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác