Triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 30/9/2021, Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã được tổ chức trực tuyến với khoảng gần 300 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố. Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) - ông Ngô Hải Phan chủ trì hội nghị.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, giao VPCP xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC, trình Chính phủ trong năm 2022 (tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030) và “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, bảo đảm nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng, nhiều nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực cho nhân dân” (tại Nghị quyết 75/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021); VPCP cùng các bộ, ngành, địa phương đang triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc, dự kiến trình Chính phủ vào quý I/2022.

Theo ông Ngô Hải Phan, điểm khác biệt của Đề án là không xây dựng đề án để đưa ra quy định mang tính nguyên tắc, mà tiếp cận trực diện, đi vào từng vấn đề để đưa ra phương án phân cấp đối với từng TTHC cụ thể.

Hiện nay toàn quốc có tổng số khoảng trên 6.535 TTHC. Trong đó, các địa phương có khoảng 1.458 TTHC được phân bổ tại 3 cấp là cấp sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cấp huyện, xã; có 1.564 TTHC thuộc ngành dọc của Trung ương tại địa phương (hải quan, thuế, công an, quân đội…); còn lại là 3.835 TTHC (khoảng 56%) TTHC thuộc cấp bộ, ngành giải quyết.

Lợi ích của việc xây dựng Đề án là giúp chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống nhanh chóng, chính xác; rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC gắn liền với quy trình, hồ sơ của TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; tiết kiệm thời gian, chi phí cho đối tượng thực hiện TTHC, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại hội nghị, Cục Kiểm soát TTHC đã hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; hướng dẫn về rà soát, điền biểu mẫu điện tử, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Các địa phương có nhiệm vụ tổ chức rà soát, xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC gửi VPCP và các bộ, cơ quan ngang bộ để tổng hợp trước 15/11/2021./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác